Category Archives: Nyheter

Fritak for dokumentavgift ved samlivsbrudd

Samboere med felles bolig kan slippe dokumentavgift når felles bolig overføres til den ene ved samlivsbrudd. For at unntaksreglene for ektefeller skal komme til anvendelse på samboere må samboerne ha levd sammen i et ekteskapslignende forhold og hatt folkeregistrert adresse i minst to år forut for samlivsbruddet. Alternativt kommer unntaket også til anvendelse på samboere…
Les mer

Negativ rente på lån utenfor næring ikke skattepliktig

Tilsvarende er negativ rente på bankinnskudd ikke fradragsberettiget. Negative renter er i senere tid blitt aktualisert i flere land. Med bakgrunn i dette har Skattedirektoratet i en prinsipputtalelse av 18. mai 2016, publisert 30. mai 2016,  vurdert de skattemessige konsekvensene. Uttalelsen er begrenset til effekter for personlige skattytere, og lån og bankinnskudd som disse har…
Les mer

A-ordningen fører til mange anmeldelser for svindel

På fire måneder har NAV anmeldt trygdesvindel for nærmere 100 millioner kroner. en pressemelding skriver NAV at 283 personer er anmeldt for å ha svindlet til seg dagpenger for til sammen 41,3 millioner kroner. Dagpenger topper statistikken over svindelsaker. Svært mange av de som er anmeldt har unnlatt å gi opplysninger til NAV om at…
Les mer

Standard tosifret kontoplan fra 2017

Fra 1. januar 2017 vil det etter all sannsynlighet bli pliktig å kunne rapportere regnskapsdata etter en standard tosifret kontoplan. For de som har fulgt NS 4102 fra før, vil dette i stor grad gå av seg selv. Bokføringspliktige som følger et annet oppsett, for eksempel de som har gjort tilpasninger for å kunne rapportere…
Les mer