Regnskap

Et regnskap inneholder svært mye viktig informasjon om bedriftens stilling og utvikling. Bruken av denne informasjonen er nøkkelen til strategiske valg og bedre økonomisk kontroll. Vi tilbyr skreddersydde regnskapsløsninger tilpasset den enkeltes behov. Du velger hvilke oppgaver du selv ønsker å gjøre, så gjør vi den resterende del av arbeidet.

Dette kan være:

Skanning og tilrettelegging av bilag
Kontering og registrering
Avstemming
Remittering
Skatte-og avgiftsoppgjør

Overlater du regnskapet til oss, gir vi deg:

Høy standard på alle tjenester
Moderne og fremtidsrettede løsninger
Korrekt regnskap til rett tid
En tilpasset løsning
Oversiktlige rapporter
Tett oppfølging
Velkvalifiserte og motiverte medarbeidere

Vi utfører tjenester både fra vårt kontor og ute hos kunden.