Nyheter

SKATTEMELDINGEN 2020 – TIPS OG RÅD

Hva må du passe på, og trenger du i det hele tatt å fylle den ut? Bak tallene i skattemeldingen står det mange mennesker og systemer – og det skjer feil. Konsekvensene av å få en reaksjon fra skatteetaten kan bli kostbar. Din viktigste oppgave er derfor å kvalitetssikre at skatteetaten beregner skatten ut fra […]

Les mer

TRAPPER NED PERMITTERINGSORDNINGEN

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å gå tilbake til permitteringsperiode på 26 uker fra 1. juli 2021 dersom forholdene ligger til rette for det.07.10.20 Skrevet av  Thor Erik Gjefsen, Regnskap Norge  Arbeidsgivers maksimale fritaksperiode for lønnsplikt under permittering og tilsvarende rett til dagpenger for permitterte, er i utgangspunktet 26 uker i løpet av en 18-månedersperiode.  FORLENGELSE UT OKTOBER 2020 I FØRSTE OMGANG  Perioden […]

Les mer

KORONA – KONSEKVENSER FOR FRISTER, SATSER OG TVANGSMULKT Skattedirektoratet med oversikt over skatte- og avgiftsmessige konsekvenser.

2.07.20 Skrevet av  Regnskap Norge  Du finner oversikten her. Skattedirektoratet vil oppdatere oversikten sin kontinuerlig. Vi anbefaler derfor å bruke siden aktivt. Samtidig vil også vi publisere nyheter om endringer løpende, og gjøre vårt beste for å oppdatere denne siden løpende. Nedenfor finner du hva Skattedirektoratet sier om status pr 2. juli 2020 (litt omredigert).  Siden forrige oppdatering […]

Les mer

REGNSKAP OG SKATT – KAN VI FÅ BEDRE SAMKJØRT REGELVERK?

Finansdepartementet har fått utarbeidet en forstudie i hvordan regelverket for årsregnskap og skatt kan tilpasses hverandre. Dette for å se på forenklingsmuligheter. Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge  Oppdraget med forstudien ble tildelt Hans Robert Schwencke, professor i regnskapsrett ved Handelshøyskolen BI. Rapporten ble levert 15. mai 2019 omtales gjerne som «Schwencke-rapporten». I rapporten vurderes […]

Les mer