Budsjettering

Utarbeidelse av budsjetter er en form for økonomisk planlegging til en bestemt fremtidig regnskapsperiode.

Det er forskjellige grunner for budsjettering. Det kan for eksempel være at en:

Er i etableringsfasen eller vurderer kapitalutvidelse
Skal foreta omstrukturering eller nyinvestering
Ønsker bedre kontroll med og oppfølging av den kontinuerlige driften
Skal kjøpe eller selge bedriften
Skal utarbeide lånesøknad

Krav om budsjettering er nedfelt i Aksjelovens § 6 – 12 2. ledd. Her heter det: “Styret skal i nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet….”

Vi kan bistå med hele budsjetteringsprosessen. Når budsjettet legges inn i rapporteringen vil dette gi gode analyser for fremtiden og for avsluttede perioder.