Lønn og reiseregninger

Regelverket for lønn og lønnshåndtering er under stadig endring. Regelverket er komplisert og mange velger å overlate dette arbeidet til profesjonelle utøvere. Våre medarbeidere er til enhver tid oppdatert innenfor regelverket rundt lønn og reiseregninger.

Medarbeiderne i Regnskapsbyrå AS AS er profesjonelle på lønn, og ivaretar i dag lønnsfunksjonen for en rekke bedrifter.

Vi tilbyr bl.a.:

Lønnskjøring og utbetaling av lønn
Utsendelse av lønnsslipper på nett og til smarttelefon
Nettbaserte reiseregninger
Innsending av A-melding
Innrapportering av pålagte trekk
Refusjoner av sykepenger o.l. fra NAV
Bistand med sykefraværstatistikker
Hjelp med ansettelsesavtaler
Ajourhold av OTP og andre personalforsikringer

Vi har høye krav til kvalitet og gjør relevant kvalitetskontroll på vårt arbeid. Vi sørger for at korrekt lønn kommer på den ansattes konto til riktig tid.