Skattemelding, skatteberegning og årsregnskap

Skatte- og regnskapsregler endres stadig. For å kunne gjennomføre et korrekt årsregnskap med selvangivelse og andre ligningspapirer kreves det gode og oppdaterte kunnskaper om regelverket. Våre konsulenter oppdateres løpende.

Balansen blir dokumentert før vi starter med årsoppgjøret. Vi leverer komplette ligningspapirer og årsregnskap til revisors kontroll før innsending. For deg som ikke lenger har revisjonsplikt, klargjør vi papirene og sender dem inn.

Data Regskapstjeneste har lang erfaring med årsoppgjør. Vi bruker sjekklister og internkontroll for å kvalitetssikre at jobben blir gjort forskriftsmessig og fullstendig