Nyheter

Feil og mangler i a-meldinger sanksjoneres fra august

Etatenes fellesforvaltning starter med feil i a-meldinger for januar og fortsetter med etterfølgende måneder. I nyhetsbrev om a-ordningen av 13. mai 2016 varsles det at reaksjonene i første omgang vil gjelde ved manglende levering av a-melding. Etter hvert vil Etatenes fellesforvaltning (EFF) også reagere mot dem som ikke rapporterer åpne arbeidsforhold (F108) og dem som […]

Les mer

Næringsmidler som gis bort for utdeling på veldedig grunnlag fritas på visse vilkår for uttaksmerverdiavgift

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å frita næringsmidler som leveres vederlagsfritt til mottaker for utdeling på veldedig grunnlag for uttaksmerverdiavgift. Regelverksendringen omfatter altså ikke direkte gaver til trengende – man må anvende et mellomledd. Som vilkår for fritaket foreslås det at mottakeren må være registrert i Enhetsregisteret. Regjeringen foreslår videre at Finansdepartementet gis hjemmel i […]

Les mer

Krav til dekomponering ved kjøp av bygg

Ved kjøp av vesentlige driftsmidler, som fast eiendom, kan det være krav om å foreta dekomponering. Det vil si at eiendommen regnskapsmessig dels opp i ulike enkeltdeler med ulik levetid, som avskrives hver for seg. Ny regnskapslov kan medføre endringer i disse kravene.

Les mer