Rådgivning til ledelse og styre

Det å sette sammen et styre som er både aktivt og ansvarlig er en viktig suksessfaktor for småbedriftene. Aksjeloven legger mer ansvar på styrene i norske aksjeselskap enn tidligere. Skjerpede krav kan medføre økte erstatningssøksmål mot styremedlemmene.

Aksjeloven stiller krav til den daglige ledelse om regelmessig rapportering til styret. Data regnskapstjeneste vil ha den nødvendig faglige kvalifikasjon til å besvare de fleste spørsmål vedrørende rapportene. Dette vil kunne øke det enkelte styremedlems kompetanse.

Regnskapsbyrå AS vil gi styret en større sikkerhet for at beslutningsgrunnlaget er relevant og korrekt.