Autorisert regnskapsførerselskap i over 40 år!

Velkommen til Data Regnskapstjeneste

Data Regnskapstjeneste AS er et papirløst og moderne regnskapskontor. Vi legger vekt på å ha de beste programmer og løsninger for både kunder og ansatte. Bak enhver løsning ligger kundens behov.

Les mer

KORONA – KONSEKVENSER FOR FRISTER, SATSER OG TVANGSMULKT Skattedirektoratet med oversikt over skatte- og avgiftsmessige konsekvenser.

2.07.20 Skrevet av  Regnskap Norge  Du finner oversikten her. Skattedirektoratet vil oppdatere oversikten sin kontinuerlig. Vi anbefaler derfor å bruke siden aktivt. Samtidig vil også vi publisere nyheter om endringer løpende, og gjøre vårt beste for å oppdatere denne siden løpende. Nedenfor finner du hva Skattedirektoratet sier om status pr 2. juli 2020 (litt omredigert).  Siden forrige oppdatering […]

REGNSKAP OG SKATT – KAN VI FÅ BEDRE SAMKJØRT REGELVERK?

Finansdepartementet har fått utarbeidet en forstudie i hvordan regelverket for årsregnskap og skatt kan tilpasses hverandre. Dette for å se på forenklingsmuligheter. Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge  Oppdraget med forstudien ble tildelt Hans Robert Schwencke, professor i regnskapsrett ved Handelshøyskolen BI. Rapporten ble levert 15. mai 2019 omtales gjerne som «Schwencke-rapporten». I rapporten vurderes […]

REGNSKAPSBEDRIFTENE PRESTERER BEST!

Regnskapsførerne skårer høyt på kundetilfredshet i en ny undersøkelse. Markedsanalyseleverandøren EPSI Rating Norge har denne våren igjen målt norske bedrifters tilfredshet med ulike tjenester. Undersøkelsen dekker bemannings- og rekrutteringstjenester, regnskap, revisjon, konsulenter og advokater. REGNSKAPSFØRERNE LEVERER GODE TJENESTER  Som tidligere år ender regnskapsbedriftene igjen blant dem med høyest skår. Regnskapsbedriftene har i en årrekke kunnet vise til […]

Referanser

Rask tilbakemelding
Høy kvalitet på det som leveres
Tett oppfølging aldri et nei
Ole Fjelldal
A/S Stortingsgata 28
Vi er veldig fornøyde med Data Regnskapstjeneste AS. De er oppdatert på lover og regler og følger utviklingen i forhold til digitalisering. Arbeidet de gjør er også nøye og raskt utført.
Hilde Smith
Bredengen AS
Oslo Handelsstand Forening (OHF) og vår virksomhet benytter Data Regnskapstjeneste til regnskap og lønn. Vi er en liten virksomhet med 7 ansatte og opplever på mange måter at vi gjennom vårt kundeforhold har en «ekstern økonomisjef»! Vi er meget tilfreds med kvalitet, punktlighet og kundeservice. Selskapet har opparbeidet vår fulle tillit.
Bjørn Næss adm. direktør
Oslo Handelsstands Forening /Oslo Handelsstands Felleskontor
Leverer i tide
Bra service og kunnskap om faget
Lett å samarbeide med
Fredrik Schøyen, Daglig leder
Oslo Turnforening/Oslo Turn AS/Haslehallen AS