Velkommen til Data Regnskapstjeneste

Data Regnskapstjeneste AS er et papirløst og moderne regnskapskontor. Vi legger vekt på å ha de beste programmer og løsninger for både kunder og ansatte. Bak enhver løsning ligger kundens behov.

Siste nytt

 • REGNSKAP OG SKATT – KAN VI FÅ BEDRE SAMKJØRT REGELVERK?

  Finansdepartementet har fått utarbeidet en forstudie i hvordan regelverket for årsregnskap og skatt kan tilpasses hverandre. Dette for å se på forenklingsmuligheter. Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge  Oppdraget med forstudien ble tildelt Hans Robert Schwencke, professor i regnskapsrett ved Handelshøyskolen BI. Rapporten ble levert 15. mai 2019 omtales gjerne som «Schwencke-rapporten». I rapporten vurderes…

  Read more
 • REGNSKAPSBEDRIFTENE PRESTERER BEST!

  Regnskapsførerne skårer høyt på kundetilfredshet i en ny undersøkelse. Markedsanalyseleverandøren EPSI Rating Norge har denne våren igjen målt norske bedrifters tilfredshet med ulike tjenester. Undersøkelsen dekker bemannings- og rekrutteringstjenester, regnskap, revisjon, konsulenter og advokater. REGNSKAPSFØRERNE LEVERER GODE TJENESTER  Som tidligere år ender regnskapsbedriftene igjen blant dem med høyest skår. Regnskapsbedriftene har i en årrekke kunnet vise til…

  Read more
 • KRAV OM ELEKTRONISK FAKTURA VED OFFENTLIGE INNKJØP

  Fra 2. april 2019 må fakturaer som sendes offentlige myndigheter være i EHF-format. Forskrift om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser ble fastsatt 1. april 2019, med ikrafttredelse dagen etter.  Formålet med den nye forskriften er å fremme effektiv og miljøvennlig fakturahåndtering i offentlige anskaffelser. Innholdet i forskriften følger opp instrukser statlige myndigheter har hatt siden…

  Read more

Referanser

Rask tilbakemelding
Høy kvalitet på det som leveres
Tett oppfølging aldri et nei

Ole Fjelldal
A/S Stortingsgata 28

Vi er veldig fornøyde med Data Regnskapstjeneste AS. De er oppdatert på lover og regler og følger utviklingen i forhold til digitalisering. Arbeidet de gjør er også nøye og raskt utført.

Hilde Smith,
Bredengen AS

Oslo Handelsstand Forening (OHF) og vår virksomhet benytter Data Regnskapstjeneste til regnskap og lønn. Vi er en liten virksomhet med 7 ansatte og opplever på mange måter at vi gjennom vårt kundeforhold har en «ekstern økonomisjef»! Vi er meget tilfreds med kvalitet, punktlighet og kundeservice. Selskapet har opparbeidet vår fulle tillit.

Bjørn Næss adm. direktør,
Oslo Handelsstands Forening /Oslo Handelsstands Felleskontor

Leverer i tide
Bra service og kunnskap om faget
Lett å samarbeide med

Fredrik Schøyen, Daglig leder
Oslo Turnforening/Oslo Turn AS/Haslehallen AS