Category Archives: Nyheter

Standard momskoder og ny momsoppgave fra 2017

Dagens omsetningsoppgave blir fra 1. januar 2017 erstattet av en ny Skattemelding for merverdiavgift. Den nye mva-meldingen får 19 poster mot dagens 11 poster. Dette innebærer en økning i detaljeringsgraden sammenlignet med dagens oppgave. I tillegg skal merverdiavgift ved innførsel av varer rapporteres i den nye meldingen. Skattemeldingen Den nye Skattemeldingen for merverdiavgift vil inneholde…
Les mer

Feil og mangler i a-meldinger sanksjoneres fra august

Etatenes fellesforvaltning starter med feil i a-meldinger for januar og fortsetter med etterfølgende måneder. I nyhetsbrev om a-ordningen av 13. mai 2016 varsles det at reaksjonene i første omgang vil gjelde ved manglende levering av a-melding. Etter hvert vil Etatenes fellesforvaltning (EFF) også reagere mot dem som ikke rapporterer åpne arbeidsforhold (F108) og dem som…
Les mer

Næringsmidler som gis bort for utdeling på veldedig grunnlag fritas på visse vilkår for uttaksmerverdiavgift

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å frita næringsmidler som leveres vederlagsfritt til mottaker for utdeling på veldedig grunnlag for uttaksmerverdiavgift. Regelverksendringen omfatter altså ikke direkte gaver til trengende – man må anvende et mellomledd. Som vilkår for fritaket foreslås det at mottakeren må være registrert i Enhetsregisteret. Regjeringen foreslår videre at Finansdepartementet gis hjemmel i…
Les mer

Krav til dekomponering ved kjøp av bygg

Ved kjøp av vesentlige driftsmidler, som fast eiendom, kan det være krav om å foreta dekomponering. Det vil si at eiendommen regnskapsmessig dels opp i ulike enkeltdeler med ulik levetid, som avskrives hver for seg. Ny regnskapslov kan medføre endringer i disse kravene.
Les mer