Elektronisk betalingsformidling

Regnskapsbyrå AS AS har løsninger for helautomatiske overføringer av innbetalinger og utbetalinger.

OCR

Fakturering med KID gir mulighet for automatisk og løpende oppdatering av innbetalinger. Med dette vil kundereskontro vil til enhver tid være oppdatert.

Remittering med elektronisk betalingsformidling

Utbetalinger til leverandører foretas ved filoverføring. Utbetalingene blir automatisk oppdatert etter fil fra banken. Med dette vil leverandørreskontro vil til enhver tid være oppdatert.Våre kontrollrutiner sikrer korrekte og rettidige betalinger.