Elektronisk dokumentflyt og regnskapsarkiv

Dokumentflyt, regnskapsarkiv og arkiv av øvrige dokumenter håndteres i et papirløst system. Denne løsningen tilpasses den enkelte kunde. Kunden velger om han skal skanne bilag og sende i dokumentflyt til attestasjon og bokføring, eller om vi skal skanne og behandle bilag hos oss.

Vi kan være fakturamottaker for ditt firma slik at du slipper å håndtere bilagene.

Fordel med elektronisk dokumentflyt:

  • Online tilgang til bilagene til enhver tid
  • Nettbasert attestering av fakturaer
  • Spare porto, kopiering og tid på manuell papirhåndtering
  • Papirbilagene kan makuleres; medfører intet behov for arkivplas