PERSONALRABATTER OG GAVER I ARBEIDSFORHOLD – BELØPSGRENSER FOR 2019 ENDRET

Beløpsgrensen for gaver i arbeidsforhold endres til kr 2 000 og personalrabatter på opptil 100 % kan gis med inntil 8 000 kroner.04.04.19 Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap NorgeDel

Endringene er fastsatt i skattelovforskriften av Finansdepartementet 3. april 2019. 

GAVER I ARBEIDSFORHOLD

Fra nyttår kom det mange endringer i reglene om gaver i arbeidsforhold. Dette er nærmere regulert i skattelovforskriften § 5-15-1. Nå kom ytterligere en endring, som går ut på at den alminnelige beløpsgrensen for gaver i arbeidsforhold øker fra 1000 kroner til 2 000 kroner.

Beløpsgrensen gjelder ytelser som består av annet enn pengebeløp.

Se samleoversikt over skattefrie gaver her.

PERSONALRABATTER

skattelovforskriften § 5-15-3 er personalrabatter regulert, og også her kom det som kjent viktige endringer med virkning fra 2019. Nå har Regjeringen besluttet å droppe taket på den prosentvise størrelsen på rabatten, men presiserer i stedet at en skattefri personalrabatt kan være så høy som 100 prosent. En slik rabattstørrelse kan derfor i realiteten bli en gave, og kommer i tillegg til reglene som gjelder gaver i arbeidsforhold, jf. ovennevnte § 5-15-1. 

Samlet kan prisreduksjonen utgjøre inntil 8 000 kroner per år. 

Det er viktig å merke seg at denne bestemmelsen gjelder varer og tjenester som omsettes i arbeidsgivers virksomhet eller i et annet selskap i samme konsern.

OVERGANGSREGEL FOR PERSONTRANSPORTTJENESTER

For å bidra til at persontransportsektoren skal få tid til å tilpasse seg nytt regelverk, har Regjeringen kommet til at denne sektoren ikke skal få skatteplikt på billetter mv som kan benyttes til personaltransport før 1. juli 2019. Dette gjelder selv om prisreduksjonen overstiger 8 000 kroner.

Personalrabatt på persontransporttjenester som kan benyttes fra 1. juli 2019 og ut året vil bli omfattet av ovennevnte § 5-15-3 og dermed beløpsgrensen på kr 8 000.