A-ordningen fører til mange anmeldelser for svindel

På fire måneder har NAV anmeldt trygdesvindel for nærmere 100 millioner kroner.

en pressemelding skriver NAV at 283 personer er anmeldt for å ha svindlet til seg dagpenger for til sammen 41,3 millioner kroner. Dagpenger topper statistikken over svindelsaker.

Svært mange av de som er anmeldt har unnlatt å gi opplysninger til NAV om at de har kommet seg helt eller delvis i jobb.

Anmeldt for å gi feil opplysninger

316 personer er anmeldt for å ha jobbet mer enn de har opplyst. De har dermed fått utbetalt stønad de ikke har rett på. Hittil i 2016 dreier det seg om 50,7 millioner kroner.

Det er særlig a-meldingen, og det forhold at arbeidsgivere hver måned leverer inntektsopplysninger om sine ansatte, som er årsak til kontrollresultatene. 60 prosent av sakene er avdekket gjennom kontroller mot opplysninger mottatt via a-meldinger.

NAV uttaler at kontrollene har blitt bedre og mer målrettet.

Flere anmeldt for sykepengesvindel

Flere enn tidligere er anmeldt for svindel av sykepenger. 68 personer ble i årets fire første måneder anmeldt for å ha svindlet NAV for til sammen 14,8 millioner kroner av denne stønaden.

I noen tilfeller er svindelen et samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. 14 av anmeldelsene gjelder medvirkning.

Gjennom 2015 og videre inn i 2016 samarbeider NAV tettere med Skatteetaten, Arbeidstilsynet og politiet mot arbeidsmarkedskriminalitet. Hittil i år har NAV anmeldt 46 personer for til sammen 17,2 millioner kroner for slik kriminalitet. Den største av disse sakene gjelder trygdesvindel for i overkant av 1,7 millioner kroner. Personen som er anmeldt skal ha unndratt skatt og drevet omfattende næringsvirksomhet samtidig som han mottok sykepenger og arbeidsavklaringspenger.

Kilde: www.regnskapnorge.no