Nå bør du melde fra om uoppgitt inntekt og formue i utlandet

Innen 30. september mottar Skatteetaten finansopplysninger fra 50 land som kan avdekke skattepliktige inntekter og formue i utlandet.

Del

For deg som er skattepliktig til Norge skal all inntekt og formue oppgis til beskatning. Dersom det kommer opplysninger om deg i dataene Skatteetaten mottar, kan det være avgjørende at disse er i overenstemmelse med de opplysningene du selv har oppgitt innen utgangen av september.

Frivillig retting

Reglene om frivillig retting åpner for at du kan oppgi inntekter og formue som ikke har vært oppgitt til skatteetaten tidligere. Tanken er at skattytere skal kunne unngå straff ved å selv rette opp i feil eller unnlatelser. Kommer skatteetaten deg i forkjøpet utløser dette i verste fall betydelige sanksjoner. Du må skatte av det som innrapporteres gjennom frivillig retting, men unngår tilleggsskatt og anmeldelse.

Du kan søke frivillig retting på skatteetaten.no eller kontakte Skatteetaten på telefon eller chat.

Common Reporting Standard

Mer om utveksling av finansopplysninger mellom landene (CRS), kan du lese hos skatteetaten.no. Etter hvert vil 100 land omfattes av ordningen.