Høyere sykepengedekning til selvstendig næringsdrivende fra 1. oktober

Dekningsgraden øker fra 65 til 75 prosent.

Regelendringen omfatter både de med og uten forsikringsavtale med NAV, dvs. både de som gjennom forsikringsordningen får sykepenger de første 16 sykefraværsdagene og de som følger den alminnelige ordningen med sykepenger fra 17. sykefraværsdag.

Les mer om sykepenger til selvstendig næringsdrivende:

Kilde. www.regnskapnorge.no