EHF – hva betyr det for deg?

Det anslås at kun 10% av alle norske bedrifter i dag bruker digital fakturering og oppfølging i henhold til den standardiserte plattformen pålagt av norske myndigheter (EHF). Vi i Regnskapsbyrå AS AS har lang erfaring med dette, og vil gjerne hjelpe deg med å bli en del av en digitalisert hverdag. Vi søker alltid etter å tilby oppdaterte og nødvendige løsninger for kunden, og ønsker til enhver tid å etterkomme nye standarder og digitale løsninger. Dette vil ikke bare hjelpe bedriften med å frigjøre ressurser internt, det vil også slå heldig ut i kroner og øre.

Hva er egentlig EHF, og hvorfor er det nødvendig?

EHF, eller elektronisk handelsformat, er det offentlige standardformatet for utsendelse av elektronisk faktura (e-faktura). Fra og med 2018 skal i prinsippet alle norske bedrifter kunne tilby sine kunder e-faktura, med mindre det er tydelig at beløpene er så små at kostnad og ressursbruk vil overstige nytteverdi. Offentlige etater har benyttet seg av e-faktura en stund, og ser positive effekter og klar gevinst av dette. Dette har videre ført til at myndighetene kan vurdere en lov som også pålegger bruk av e-faktura mellom private næringsdrivende.

Det er viktig at den elektroniske forsendelsen er i samsvar med standarden EHF, som også blir benyttet av alle offentlige aktører. EHF er nødvendig for at ulike løsninger for håndtering av faktura skal kunne snakke sammen og forstå hverandre.

EHF gir fordeler for både avsender og mottaker

EHF har en rekke fordeler for den som sender ut faktura og kreditnota, men også en rekke fordeler for den som mottar dokumentet.

  • Snarere enn å måtte sende og motta fakturadokumenter eller liknende per epost eller papirpost, sendes og mottas efakturaer digitalt og automatisk mellom avsender og mottaker i deres faktureringsløsninger. Dette kan føre til større og mindre besparelser i både administrasjon og ressursbruk.
  • Ved å benytte seg av et standardisert format (EHF), vil en også til enhver tid være sikret at all nødvendig og obligatorisk informasjon og data er med i meldingen, enten det gjelder faktura eller kreditnota.
  • Fakturaen eller meldingen kommer raskere frem til mottaker, og man har i tillegg kontroll på om den faktisk kommer frem.
  • Bruk av EHF minsker sjansen for feil i plotting av data og informasjon, da dette vil registreres automatisk og korrekt i mottakers system for håndtering av faktura.
  • Mottaker vil oppnå økonomiske besparelser, da manuell åpning, skanning og håndtering av faktura vil opphøre. Dette vil frigjøre ressurser og tid som kan brukes til andre arbeidsoppgaver i bedriften.