Det digitale styrker det menneskelige i oss!

På første dag av Overskudd 2018 var foredragsholderne skjønt enige: Når datamaskinene overtar stadig mer av jobbene våre, blir det enda viktigere for oss å være mennesker!
20.09.18
Skrevet av  Espen Kvalheim

Rundt fem hundre regnskapsførere og økonomifolk var onsdag samlet på the Qube for Regnskap Norges årlige arrangement Overskudd 2018.Kathrine Aspaas var første foredragsholder ut. Foredraget, «Fra revisjon til relasjon – den nye måten å gjøre business!», innledet hun rett og slett ved klaveret, hvor hun akkompagnerte introduksjonen sin med en etyde.

 

Ta vare på mennesker

– Hvis vi skal vente med å gjøre ting til vi blir flinke nok, pene nok, tynne nok… så får vi kanskje aldri gjort det, var det aller første budskapet til publikum.Aspaas er forfatteren bak boken «Den emosjonelle revolusjonen», hvor hun lanserer den emosjonelle revolusjons første lov: «Det banale er det sentrale». Det er nemlig sånn at i vår digitale tidsalder tar datamaskinene seg i stadig større grad av det intellektuelt vanskelige, sånn av vi mennesker kan ta oss av relasjonene, alt det mellommenneskelige.– Robotene kommer og tar oppgavene våre, sies det. Jeg sier: Yes!!! Kom og ta jobben min! Forskjellige undersøkelser som er gjort om dette, viser at omsorgsbransjen kommer til å stå ganske trygt. Personlig trener, sykepleier – alt som handler om at mennesker tar vare på andre mennesker.

 

Eierskap til situasjonen

Det betyr også at vi mennesker også må bli flinkere til å ta vare på andre – og på oss selv, ifølge Aspaas.– Ved universitetet Yale er det ett studium som er mer populært enn nesten alle andre: Happiness. For det trenger de faktisk å lære der. Disse studentene er jo så flinke at det nesten ikke er til å tro, men dønn deprimerte er de likevel. Men det gjelder jo ikke bare dem – dette kurset har faktisk Yale lagt ut på nett, på Coursera, så alle i hele verden kan ta det!Aspaas, som selv kaller seg en «emosjonell personlig trener», hadde imidlertid en kortversjon å by forsamlingen på – tre verktøy for emosjonell trening: Visualisering, indre champagne og eierskap.– Vi mennesker er flinke til å visualisere, og gjør det hele tiden. Kunsten er å unngå å bekymre seg, for bekymring er visualisering av et UØNSKET resultat, og det er bortkastet tid! Fokuser heller på det gode, og finn frem din indre champagne: Fremkall de følelsene som produserer oxytocin! Og så bør vi alle ta eierskap til situasjonen. Vi må tillate oss å nyte det som er deilig, dvele ved ting som er bra og akseptere det vi ikke kan forandre. Det stjeler mye mindre energi enn å kjempe mot det!

 

Viktig å slipe sagen!

Gustaf Josefsson Tadaa fortsatte videre i samme spor, under overskriften “Teknologien gjør oss mer menneskelig”.– Det var først på 60-70-tallet at vi begynte å snakke om livslang læring, at vi lanserte idéen om at vi skulle lære oss nye ting gjennom hele livet og forstod at det ikke lenger går an å lære seg en ting i sin ungdom og leve på det til vi dør.I vår tid er datasystemer blitt så intelligente at vi ikke behøver utdannelse for å bruke dem. Vi forer dem med noen dokumenter, de stiller noen oppfølgingsspørsmål og på null komma niks lærer de seg alt vi kan – for så å gi oss råd om hva vi bør gjøre.– Plutselig er tilgangen på kunnskap så ubegrenset at det blir opp til hvert enkelt individ å ta ansvaret for sin egen langsiktige, intellektuelle utvikling. Veldig mange jobber og jobber, og tar seg aldri tid til å tilegne seg ny kunnskap som kan lære dem nye måter å jobbe på.– Mennesker som lykkes har syv fellestrekk, og ett av dem er at de tar seg tid til å «slipe sagen», skjerpe verktøyet sitt. De tar dette ansvaret for seg selv og på egne vegne. Her ligger det mye omstillingsdyktighet!

 

Et møblert hjem

En som i hvert fall kunne fortelle en historie om egen omstilling, var Jan Christian Vestre. Han er daglig leder i utemøbelprodusenten Vestre, en familiebedrift som startet i Haugesund i 1947 og Jan Christian er nå tredje generasjon i sjefsstolen.Den stillingen ble han kastet inn i for noen år siden, da hans far plutselig ble syk og døde. På det tidspunktet studerte han juss og drev med politikk, og hadde ikke tenkt så mye på arverekkefølgen i familiebedriften.– Så da ble spørsmålet: Skulle vi hente inn en ekstern, eller skulle jeg gå inn med hud og hår for å se hva jeg kunne få til?Beslutningen ble tatt, nærmest ut ifra en fandenivoldsk innstilling, og det er fair å si at han og teamet av entusiastiske, lojale medarbeidere delte den filosofien – de fikk det til!

 

Valgte bærekraft

– Vi bestemte oss for at vi ikke ville være et selskap som bare er et selskap. Vi skal være en positiv endring i verden, vi skal bety noe for noen andre enn oss selv. Det har vært en fenomenal reise!Grunnfilosofien deres har vært at alle kan redde verden litt. De har tatt for seg FNs bærekraftsmål fra 2015 og inkorporert hele 9 av de 17 målene i sin virksomhet (mål nummer 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 15, for dem som lurer).Som eksempler på hva de har foretatt seg har de redusert sin egne utslipp med 40 % i løpet av to år, og de har vært karbonnøytrale siden 2010. De har også et mål om at alle bedriftens møbler skal ha fjernet alle impregneringsprodukter innen 2025, uten at det går ut over levetiden.– Vi tror på at folk vil etterspørre produkter fra bedrifter som tar et reelt ansvar i verden. Det er feil å si at vi er for små til å gjøre noe. Vi redder ikke verden alene, men vi kan alle bidra til å utgjøre en forskjell, slo Vestre fast.