14 400 årsregnskaper for 2015 fortsatt ikke levert

Regnskapsregisteret er à jour med saksbehandlingen.

Pr 19. september var det 14 950 innsendingspliktige enheter som ikke har fått godkjent årsregnskapet for regnskapsåret 2015. Litt over 500 årsregnskaper ligger til behandling i Regnskapsregisteret.

Påminnelse 18. oktober

Om én måned, 18. oktober, vil det bli lagt ut ny påminnelse i Altinn til de som fortsatt ikke har oppfylt innleveringsplikten. Påminnelsen legges ut til regnskapsfører, revisor, regnskapspliktig enhet og solidaransvarlige.

Forrige påminnelse ble lagt ut 9. august.

Gebyrsatsene

De første åtte ukene etter frist utgjør forsinkelsesgebyret for manglende godkjent årsregnskap kr 1 025 pr uke (ett rettsgebyr). De neste ti ukene dobles satsen, og de siste åtte ukene tredobles gebyret.

Det gis forsinkelsesgebyr i maksimalt 26 uker, og da utgjør gebyret kr 53 300.

I fjor opplevde flere å få gebyr hvor de selv trodde årsregnskapet var levert til rett tid. Avviket skyldtes ofte misforståelser. Det kan være fornuftig å bruke en sjekkliste som kvalitetssikring på at årsregnskapene er godkjent innlevert. Dersom slik eller tilsvarende kvalitetssikring ikke er benyttet, kan det være fornuftig å ta en ekstra sjekk på at innleveringen er foretatt og godkjent.

Færre fikk påminnelse i forkant av fristen

Både i fjor og i år la Regnskapsregisteret ut påminnelser om innleveringsfristen i forkant av fristen. I fjor var som kjent fristen for når forsinkelsesgebyr løper én måned senere enn i år. Årets innstramming og dermed sammenfall med ferieperioden, har naturlig nok ledet til at langt flere årsregnskaper er levert i god tid før frist.

I fjor ble nær 80 000 regnskapspliktige minnet om fristen, mens tilsvarende tall i år var under 65 000. Andelen som bruker ekstern regnskapsfører var henholdsvis 60 og 55 prosent.

Kilde: https://www.regnskapnorge.no